Information om denna webbplats

I korthet om webbtjänsten Visit Lovisa

Turistwebbplatsen visitloviisa.fi erbjuder turister och även Lovisabor ett visuellt informationspaket om de turisttjänster och besöksmål för turister som Lovisa erbjuder. Dessutom ger webbplatsen företagen möjlighet att få sina uppgifter synliga på webbplatsen. Webbplatsen visitloviisa.fi innehåller enligt tema kategoriserade uppgifter för turister om allt det man kan göra i Lovisa under årets fyra årstider.


Att upprätthålla uppgifter

Presentationerna av besöksmålen på webbtjänsten Visit Lovisa upprätthålls av innehavarna av målen. De uppgifter som presenteras i tjänsten uppsamlas automatiskt från vart och ett måls befintliga profiler på den sociala median, det vill säga från en Facebook-sida eller en Google lokala tjänster målsida. Uppgifterna, som samlas automatiskt, innefattar adressen, läget på kartan, telefonnummer och öppethållningstider, om de matats in i tjänsten. Förutom dessa kommer dessutom beskrivningar och bilder av besöksmålet direkt från tredje partens tjänster.

Innehavaren av besöksmålet kan vidare komplettera och även bearbeta dessa uppgifter med en separat blankett för upprätthållande. Med denna blankett upprätthålls även Visit Lovisa-sidorna för sådana besöksmål som saknar profil på socialt media.

Om du märker ett fel i uppgifterna, kan du antingen kontakta direkt personalen på besöksmålet eller alternativt Lovisa turistbyrå, info@loviisa.fi eller tfn 019 555 234, 040 555 3387.


Integritetsskydd

Anonym statistik samlas om användningen av tjänsten Visit Lovisa, det vill säga blanketter som eventuellt fyllts i eller kontakt- eller personuppgifter som annars uppgetts på webbplatsen kan inte förknippas med webbplatsens användardata. På tjänsten används följande av tredje part genomförda tekniska lösningar, vars dataskyddspraxis kan läsas genom att klicka på namnet.

Det är inte obligatoriskt att tillåta cookies och enskilda besökare kan inte identifieras. Ytterligare information i webbtjänsten Visit Lovisas beskrivning om dataskyddet.


Upprättare av webbplatsen

Webbtjänsten Visit Lovisa uppkom som samarbete mellan Lovisa stads turistbyrå och Aptual Oy. Tjänsten ägs av Lovisa stads turistbyrå, som tillsammans med de övriga aktörerna i området vidareutvecklar tjänstens innehåll. Aptual Oy har planerat och genomfört programplattformen och den visuella uppsynen, samt sörjer för att webbplatsens teknik fungerar.