Lovisa stad sköter i fortsättningen sina turismtjänster via utvecklingsbolaget Cursor

Cursor Oy / Visit Kotka-Hamina tfn +358 40 135 6588 info@kotkahamina.fi visitkotkahamina.fi cursor.fi

Läs mer

Turistinfon i Lovisa

Lovisa turistinformationspunkter ger personlig kundbetjäning och delar ut turistbroschyrer och kartor:

Neste K Ankkurituuli,Västersvängen 3
Bistro & Butik Kronan, Alexandersgatan 2
Lovisa Skeppbrons gästbåtshamns hamninfo på Skeppsbron
Loviisa Camping, Kaptensvägen 1
Strömfors bruks Bruksmuseum, Strömfors bruk

Alla turistinfon i Lovisa och Kotka–Fredrikshamn-regionen hittar man här.

I övriga ärenden, kontakta Lovisa stad.