Hjälp för turismbranschen

Behöver din verksamhet hjälp och stöd för att komma över coronavirusepidemin? Företagare i Lovisa, även inom turismbranschen! Företagsrådgivare på Cursor stöder dig också i koronavirussituationen. Det uppdateras aktuell information för företagare på Cursors nätsidor. Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att…

Ut till skogen!

I Lovisa finns härliga närskogar och en vacker natur i var man kan röra på sig och vandra i.

Lovisa turistbyrå betjänar per telefon och elektroniskt

Lovisa turistbyrås verksamhet dras in i enlighet med stadens och statsrådets riktlinjer på grund av coronavirusepidemin. Lovisa turistbyrås kundbetjäningspunkt är stängd ända till 31.5.2020. Vi betjänar per telefon 040 555 3387 och e-post på info@loviisa.fi från måndag till fredag klockan…

Lovisa stad meddelar: Beredskap på grund av coronavirus

Lovisa stad förbereder sig på grund av situationen med coronavirus enligt instruktioner och påbud av Finlands regering och THL (13.3.2020). Läs artikeln på Lovisa stads webbplats: https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/lovisa-stad-meddelar-beredskap-pa-grund-av-coronavirus/