Berätta dina uppgifter för marknadsföringen av Lovisa Jul!

Ordnar du ett julevenemang eller julig turistservice? Berätta det åt oss! Lovisa stads turistbyrå samlar in uppgifter för marknadsföringen av Lovisa Jul 2019. Vänligen berätta dina uppgifter senast 30.9.2019, gärna så fort som möjligt, tack; så kan du vara med!

Inbjudan till diskussionstillfälle

Inbjudan till diskussionstillfälle: Lovisa har ingen framtid!

Håller du inte med påståendet? Kom och bevisa att det inte stämmer! Låter vi staden förvissna eller vill vi att den blomstrar? Din åsikt är viktig!