Berätta dina uppgifter för marknadsföringen av Lovisa Jul!

Ordnar du ett julevenemang eller julig turistservice? Berätta det åt oss! Lovisa stads turistbyrå samlar in uppgifter för marknadsföringen av Lovisa Jul 2019. Vänligen berätta dina uppgifter senast 30.9.2019, gärna så fort som möjligt, tack; så kan du vara med!

Lovisa traditionella Julhem har i år öppet 7–8.12 och 14–15.12.2019. Skeppsbrons Julmarknad ordnas 7.12, Jul i Strömfors bruk ordnas 7–8.12, och Malmgårds slotts Julmarknad 14–15.12. Flere och nya evenemang önskas just till dessa veckoslut.

Berätta oss:

– Vad,
– när,
– var händer det?
– Varifrån får man tilläggsinformation?
– Vad kostar det?

Vi tar gärna också emot ett tryckdugligt foto med alla rättigheter samt fotografens namn.

Berätta dina uppgifter:
Lovisa turistbyrå
info@loviisa.fi
tfn 040 555 3387
Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
Öppet mån.-fre. kl. 10–16.

Kom ihåg att även fylla i Evenemax blanketten om ditt evenemang med att klicka mellanbladet ”MEDDELA OM EVENEMANG”.