Business Finland bistår turismföretagen under coronaepidemin

Ravintola - restaurang - restaurant

Turismföretagare! Här är viktig information för er från Business Finland.

Företagen är förståeligt nog oroliga över framtiden för de egna forsknings- och utvecklingsprojekten då effekterna av coronaviruset på ekonomin ökar. Finansiering kan sökas och beviljas som normalt och betalas även ut som normalt.

Business Finland förhåller sig ytterst positivt till ändringar i projekttiden och lånetiden för pågående projekt och strävar efter flexibilitet i all sin verksamhet. Business Finland bistår företagen under coronaepidemin.

Läs mera här:
https://www.businessfinland.fi/sv/aktuellt/nyheter/2020/vi-bistar-foretagen-under-coronaepidemin/

och

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/finansiering-for-interferenssituationen/