Ut till skogen!

I Lovisa finns härliga närskogar och en vacker natur i var man kan röra på sig och vandra i.

Vi skall ändå komma ihåg att i dessa tiden när vi rör oss i naturen, borde vi endast gå till närskogen samt besöka de utflycktsmål som kan nås utan att behöva ta sig dit med bil. För att undvika att det inte bildas folkmassor på olika ställen. Vi skall speciellt fästa uppmärksamhet vid en god handhygien, hosta i ärmen eller i en engångsnäsduk som sedan slängs bort. Vi skall komma ihåg att ta avstånd till andra vandrare. Inte samlas (över 10 personer) vid kåtor eller grillställen. Använd bara din egen utrustning, ta med dig din egen matsäck.  Plocka med dig hem skräpet, som uppstår under utfärden och sätt det i ditt eget skäruppsamlingskärl. Samlingar kring sopkärl och på parkeringsplatser bör undvikas. Vänta på din tur och ge plats åt andra.

Kom ihåg att njuta av  vårsolen, skogens tystnad  samt  av naturen som håller på att vaknar upp till sommaren.

Vi ska ta hand om oss själva och varandra!

Läs mera om vandringsrutter här