Hjälp för turismbranschen

Yrittäjälle apua

Behöver din verksamhet hjälp och stöd för att komma över coronavirusepidemin?

Företagare i Lovisa, även inom turismbranschen! Företagsrådgivare på Cursor stöder dig också i koronavirussituationen. Det uppdateras aktuell information för företagare på Cursors nätsidor.

Kommunerna beviljar ensamföretagare bidrag för att stabilisera verksamheten till följd av coronaepidemin. Ansökningsblanketten finns på Cursors sidor.
tfn 040 190 2555
yritysneuvonta@cursor.fi
cursor.fi

Följande instanser kan erbjuda ditt företag hjälp:

Rådgivningstjänst för Lovisaföretag vid alla situationer där företagen behöver hjälp för företagsverksamheten på grund av coronaviruset:
Lovisa stad
Cursor Oy

Närings-, trafik- och miljöcentralernas finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset. Utvecklingsunderstöd till företag där 2–5 personer arbetar i som lider av marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronavirusepidemin.
Coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag – Understöd för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin – sök öppnas 18.5.2020:
NTM-centralen

Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet för små och medelstora företag med 6–250 anställda:
Business Finland

Det kommer också ett nytt kostnadsstöd för företag som kan sökas från:
Statskontoret
.

Finansiering av små och mellanstora företag och hjälp till alla SMF-företag som är i behov av finansieringsarrangemang som coronaviruset medfört:
Finnvera

Arbets- och näringsministeriet följer och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska coronavirusets konsekvenser för bl.a. företagens verksamhet, sysselsättning och försörjningsberedskapen.
Frågor och svar – Coronavirus och finansiering för företag:
Arbets- och näringsministeriet

Arbetslöshetsförmån för företagare och andra förmåner – Har din situation förändrats på grund av coronaepidemin? Kolla i vilka situationer du kan få förmåner från:
FPA

Information för företagare som anmäler sig som arbetssökande. Offentliga arbets- och näringstjänster för personkunder, företagare och arbetsgivare i coronasituationen:
TE Tjänster

Krisfinansiering i Nyland för projekt som förstärker de regionala aktörernas möjligheter att hantera den krissituation som orsakats av coronaepidemin och att återhämta sig från krisen. Krisfinansiering beviljas till aktörer inom närings-, utbildnings- och arbetsmarknadssektorn samt till organisationer oberoende av branschen:
Nylands förbund

Aktör i konst och kulturbranschen! Coronabidrag för konst och kultur från:
Undervisnings- och kulturministeriet.

Coronaråd för turister som kommer till Finland (på engelska):
Visit Finland