Kom till trädgårdsstaden Lovisa!

Loviisan avoimet puutarhat - Öppna trädgårdar i Lovisa - Open Gardens in Loviisa

I evenemanget Öppna Trädgårdar i Lovisa öppnar trädgårdarna i Lovisa centrum och runt omkring i bygden sina portar söndag sön. 2.8.2020 kl. 10 – 17.

Delad glädje är dubbel glädje – på denna urgamla visdom grundar sig också Lovisa Trädgårdsförenings medlemmars och andra Lovisabors vilja att öppna portarna till sina trädgårdar år efter år. Evenemanget Öppna trädgårdar i Lovisa ordnas i år redan för fjortonde gången.

Under evenemanget arrangeras även en intressant föreläsning söndag 2.8.2020 kl. 11–12. Hortonomstuderande Sara Cederberg föreläser om beskärning av buskar och träd. Tvåspråkig föreläsning. Varför ska man beskära, vad, när, hur mycket? Olika typer av beskärning, såsom föryngring, formklippning osv. Olika växters olika behov. Ingående om beskärning av bärbuskar.
Plats: Tallmo, Snyggisvägen 23, 07945 Kuggom
Föreläsningarna är kostnadsfria. OBS! Man måste anmäla dig till föreläsningarna på förhand till Anneli Sjöholm: anneli.sjoholm@sulo.fi

Tilläggsuppgifter om Öppna Trädgårdar i Lovisa på föreningens sida:
loviisanpuutarhayhdistys.com
och på Facebook:
facebook.com/avoimetpuutarhatloviisa

Det finns även andra trädgårdar och parker i Lovisa. Mera information om dem finns här.