Lovisa stad sköter i fortsättningen sina turismtjänster via utvecklingsbolaget Cursor

Lovisa stad köper sina turismtjänster till utvecklingsbolaget Cursor för åren 2021–2023. Turistinformation om Lovisa och tilläggsinformation om till exempel olika marknadsföringspaket riktade till turismföretag och råd om utveckling sitt företag och tips om andra samarbetsmöjligheter fås via

Cursor Oy / Visit Kotka-Hamina
tfn +358 40 135 6588
info@kotkahamina.fi
visitkotkahamina.fi
cursor.fi