Lovisa turistbyrå betjänar per telefon och elektroniskt

Loviisan matkailutoimisto - Lovisa turistbyrå - Loviisa Tourist Office

Lovisa turistbyrås verksamhet dras avsevärt in i enlighet med stadens och statsrådets riktlinjer på grund av coronavirusepidemin.

Lovisa turistbyrås kundbetjäningspunkt är stängd till och med 13.4.2020. Vi betjänar per telefon 040 555 3387 och e-post på info@loviisa.fi från måndag till fredag klockan 10–16.

Lovisa stad har beslutat om ytterligare åtgärder i sin verksamhet på grund av coronavirusepidemin i enlighet med rekommendationer av statsrådet 16.3.2020.