Ordnar du turistservice eller evenemang 2020?

Loviisan matkailuesitteitä - Lovisa turistbroschyrer

Berätta dina uppgifter för Lovisa turismmarknadsföring!

Lovisa stads turistbyrå samlar in uppgifter för Lovisa turismmarknadsföring 2020.
Skicka information om din turistservice eller evenemang som passar för turister till info@loviisa.fi så fort som möjligt men senast fredagen 31.1.20120, tack! Du kan även ringa, tfn 040 555 3387, eller komma till turistinfot på Mariegatan 12 A, öppet mån.–fre. kl. 10–16.

Vad vi behöver veta:
– servicens /evenemangets namn
– kontaktuppgifter:
adress, tfn, www-sidas och Facebook-sidans adress, e-postadress, kontaktpersonens namn
– öppethållningstider/datum + klockslag
– kort beskrivning om ditt evenemang /service och priser
– ett tryckdugligt foto med alla rättigheter samt fotografens namn tar vi gärna också emot.
Alla förändringar i dina tidigare uppgifter är viktiga för oss!

All information ryms kanske inte med i publikationerna eller på nätet men är viktiga för oss för att vi ska kunna ge tilläggsuppgifter åt våra kunder. Vi förbehåller oss rätten att modifiera uppgifter. Det kostar dig ingenting att vara med i den här marknadsföringen. Du kan kolla broschyrer på den här sidan och webbinformation här.

Kom ihåg att även fylla i Evenemax blanketten om ditt evenemang
på den här sidan. Klicka på mellanbladet Meddela om evenemang.

Meddelandet får gärna meddelas vidare till folk inom branschen i Lovisa.