Turistsommaren i Lovisa slog rekord

Kesäpäivä uimaranta Plagenilla

Trots coronavirus och bristen på sommarevenemang hade turismen i Lovisa en rekordsommar. Man trivdes särskilt bra i friluftsmål.

Sjöfästningen Svartholm hade mellan juni och augusti enligt Forststyrelsens besöksräknare nästan 19 500 besökare som är cirka 3 000 besökare fler än i fjol då besökarantalet var cirka 16 500. I sommar åkte lika mycket besökare via linjetrafiken från Skeppsbron till sjöfästningen Svartholm, det vill säga 2 400 personer varav ca 450 har varit barn.

Den livliga inhemska turistsommaren syntes också i Skeppsbrons gästbåtshamn där man registrerade cirka 1 550 båtlag under sommaren. Jämfört med sommaren året innan betydde det en ökning på drygt 200 båtar (cirka 1 300 båtlag sommaren 2019). 

Campingområdet Lovisa Camping hade en särskilt livlig sommar och nästan alla veckosluten under sommaren var slutsålda. Ifjol besökte 2 600 gäster Loviisa camping, i år var besökarantalet 4 500, varav 940 tältade och 720 övernattade i Willa Björksten. Campingområdet fick nästan utan undantag enbart positiv respons från besökarna som övernattade där.

Toppattraktionen bland museerna i Lovisaregionen från år till år, bruksmuseet i Strömfors, lockade nästa lika många besökare som på sommaren 2019, sammanlagt cirka 15 600 besökare (15 000 besökare sommaren 2019). Sommarens utställning på Lovisa stads museum lockade ungefär 2 000 besökare. Från och med i år är inträdet till museet avgiftsbelagt. På sommaren 2019 trivdes cirka 2 500 besökare på stadens museum.
 
Andelen utländska turister sjönk tydligt på grund av olika begräsningar som gäller coronavirus. Rådgivningen på Lovisa turistbyrå på Mariegatan besöktes av cirka 2 000 kunder under juni och augusti i fjol medan man betjänade cirka 1 300 kunder under samma tidpunkt i år. Av dessa var endast cirka fem procent utländska besökare medan cirka 20 procent av kunderna normalt är från utlandet. Öppettiderna för servicestället hade reducerats i sommar på grund av både coronavirus och de besparingsåtgärder som berörde sommaranställda.


Ytterligare information:
turistsekreterare Lilian Järvinen
0440 555 234, e-post:
lilian.jarvinen@loviisa.fi