Bra att veta

Vet du att:

Det tar bara en timme att komma från Helsingfors till Lovisa.

Lovisa har fått sitt namn efter Sveriges drottning Lovisa Ulrika.

Vi lovisabor är omkring 15 000.