Broschyrer och kartor

Här kan du bläddra i och ladda ner Lovisa turistbroschyrer. Vi förbehåller rätten till ändringar i publikationerna.

Lovisa 2020 turistbroschyrens pärmbild

Ladda här: Visit Lovisa 2020 turistbroschyr och karta
Observera att broschyrens uppgifter har redan förändrats efter att den kommit ut (31.3.2020) och den kommer att uppdateras under våren 2020.

Ladda här: Lovisa centrums karta 

Ladda här: Strömfors bruk 2019 broschyr och karta

Ladda här: Östra Finska vikens båthamnar (2016) broschyr

Ladda här: Ada och Glada filminspelningsplatskartan 2019

Loviisan Joulu -lehden kansikuva 2019 Lovisa Jul -tidningens pärmbild - Vackerbacka

Ladda här: Lovisa Jul 2019 tidning och karta

Ladda här:  Lovisa Jul 2019-karta