Broschyrer och kartor

Här kan du bläddra i och ladda ner Lovisa turistbroschyrer. Vi förbehåller rätten till ändringar i publikationerna.

Ladda här: Lovisa centrums karta 2021

Lovisa 2020 turistbroschyrens pärmbild

Ladda här: Visit Lovisa 2020 -turistbroschyr

Ladda här: Strömfors bruks karta 2020

Ladda här: Barnens orienteringsuppgift på Svartholm 2020

Ladda här: Ada och Glada filminspelningsplatskartan 2019

Loviisan Joulu -lehden kansikuva 2019 Lovisa Jul -tidningens pärmbild - Vackerbacka

Ladda här: Lovisa Jul 2019 tidning och karta

Ladda här:  Lovisa Jul 2019-karta