Bastur

Big Bear Sauna

Hyresbastu

Bastun transporteras till önskad plats med vatten och ved inkluderat

Största tillåtna personantal: 10

Meritorppa

Bastustuga, fiskeguide- och programservice i Rönnäs, Isnäs.

Största tillåtna personantal: 14

Sauna Obscura

Flytande bastu och kamera samtidigt. Ett konstverk och en upplevelse.

Strömfors Sauna

Beställningsbastu för enskilda turister och grupper i Strömfors bruk. Bad och vinterbad i Kymmene älv. Välmående och naturäventyrer.