m/s J.L. Runeberg

Kryssa med m/s J.L. Runeberg från Helsingfors till Skeppsbron i Lovisa.
Tidtabeller, priser och kryssningaprogram hittar du på rederiets hemsida.

Även charterkryssningar.

Största tillåtna personantal: 220