Traditionella Julhem

De Traditionella Julhemmen är öppna igen lördag till söndag
5–6.12.2020 och 12–13.12.2020.
Vi uppdaterar information om nya julhem på hösten 2020.

De här beskrivna julhemmen var öppna i Lovisa centrum
7–8.12.2019 och 14–15.12.2019 klockan 10–1
7
och  i Strömfors bruk 7–8.12.2019 klockan 10–17.

Det är fritt inträde till Julhemmen.
Ta ändå med kontanta pengar om du vill köpa något i hemmen eller på marknader.