Annan service på Skeppsbron

Bakom saltbodarna finns en lekplats för barn. Bredvid den finns också en jungfrudans, alltså en stenlabyrint, samt den gamla bogserbåten Onni. På Skeppsbron finns gratis toaletter, med blöjbytesmöjlighet.

Ordnar du evenemang?
Skeppsbrons danspaviljong är hyrbar till utomhusevenemang. På vintern kan man hyra gästhamnens utrymmen med bastu för olika tillfällen.
Reservationer och förfrågningar:
Skeppsbrons hamninfo, tfn 0440 555 883

 

Karamaloo

Kläder och inredningssaker från Afrika

Klassiska Båtar

Föreningen Klassiska Båtars utställningsboda och bastu

Bastu vid Skeppsbro för 8–10 personer. På sommaren hyrning från Café-Restaurant Saltbodan tel. 040 504 5051, 019 532 572, https://www.facebook.com/Saltbodan/

Krinti

Krinti, en liten lifestyle butik.

Lovisa Skeppsbron rf

Föreningen Loviisan Laivasilta ry – Lovisa Skeppsbron rf utvecklar Skeppsbroområdet och arrangerar årligen olika evenemang, som båtfestivalen Small Ships’ Race i mitten av juli, Skeppsbrons marknad och Forneldarnas Natt i slutet av augusti, Julmarknad i december.