Skukulträskets vandringsrutt

Vandra vid Skukulträsket

Skukulträskets vandringsled utgår från idrottscentret i Strömfors kyrkby. Rutten är ca. 8 km lång och för dig genom hisnande landskap med höjdskillnader. Leden är delvis svårforcerad så den passar inte för rörelsehindrade. Lämpliga skor behövs eftersom terrängen också utgörs av berg och kärr.

Vid Skukulträsket kan man bada och grilla. I den nya kåtan vid Kymmene älv kan du också grilla.

Parkallén 1
07970 Strömfors

Kartan finns här, lovisa.fi,

eller ladda ner kartan här: Skukulträskets och Strömfors friluftskarta.

Papperskartor finns i Lovisa turistbyrå eller på sommaren i Strömfors bruk.