Småfolkets stig och bänkar med sånger!

Lovisa Småfolks stig öppnar dörrarna till fantasins värld

Lovisas småfolk – de tidlösa och ständiga, på många sätt händiga, lever sitt eget liv, i sin egen värld, i vinklar och vrån i stadens små hus. En del ser dem ibland, andra ser dem aldrig.
Konstnärer, artesaner och hantverkare i Lovisa har skapat egna dörrar åt småstadens småfolk. Varje dörr är olik den andra och de öppnar vägen till fantasins värld: hurudant småfolk bor det bakom just den här dörren?
Småfolkets stig för dig från dörr till dörr i den historiska nedra staden, Garnison och i Lovisa centrum. Promenera genom staden och leta efter småfolkets dörrar. Små dörrar finns också i Strömfors bruk.

Parkbänkar med dikter och sånger lockar att slå sig ner en stund. På bänkarna på Kvarnåsen finns sångtexter.

Längs Skeppsbrons promenadstråk och Esplanadparken finns dikter. Ser du också de målade elskåpen och trasmattorna på gatorna? Äventyret kan börja!

Tilläggsinformation på följande Facebook-sidor:

Loviisan pikkuväki,

Loviisa runollisena och

Föreningen Hakeva Loviisa