Småfolkets stig

Lovisa Småfolks stig öppnar dörrarna till fantasins värld

Lovisas småfolk- de tidlösa och ständiga, på många sätt händiga, lever sitt eget liv, i sin egen värld, i vinklar och vrån i stadens små hus. En del ser dem ibland, andra ser dem aldrig.
Konstnärer, artesaner och hantverkare i Lovisa har skapat egna dörrar åt småstadens småfolk. Varje dörr är olik den andra och de öppnar vägen till fantasins värld: hurudant småfolk bor det bakom just den här dörren?
Småfolkets stig för dig från dörr till dörr i den historiska nedra staden, garnison och i Lovisa centrum.
Aktia Bank har gjort en lekfull mobilorienteringsversion av Småfolkets stig. Deltagandet är gratis men kräver en smarttelefon med dataförbindelse för nerladdning av kartapplikationen.

Instruktioner finns vid Aktia kontorets huvudingång och på Aktias FB-sidor.

Mobilkartan för Småfolkets stig kan laddas ner här: http://oktrian.fi/mobo

Papperskartor får man från Lovisa turistbyrå.